ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการ ซื้อหรือเช่า เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์

เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์ ทุกประเภทของทางร้าน ที่เป็นอุปกรณ์ อิเล็กโทรนิคจะได้รับการตรวจสอบ และเช็คก่อนทำการส่งมอบให้กับลูกค้าทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ และจัดส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ อุปกรณ์ และสินค้าที่มีคุณภาพ เหมาะกับการใช้งาน

การรับประกัน และการคืนเงิน

การรับประกันเครื่องเชื่อม จะมีสติ๊กเกอร์รับประกันติดไว้ที่เครื่อง และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงระยะประกัน ก่อนการรับมอบ สินค้าที่เกิดความเสียหายจากตัวเครื่องทำงานผิดพลาด ไม่ทำงาน หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ตกกระทบพื้น หรือมีร่องรอยการตก สินค้าจะอยู่ในการรับประกัน ตามระยะเวลาที่กำหนด

กรณีเครื่องเช่า ที่ต้องมีเงินมัดจำ ประกันเครื่อง จะได้รับเงินคืนด้วยวิธีการโอน เช็ค หรือเงินสด เมื่อเครื่องที่กลับมาคืนอยู่ในสภาพพร้อมใช้เหมือนตอนที่ส่งไป หากมีความชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ทางร้านจะแจ้งค่าเสียหาย และค่าซ่อมแก้ทางผู้เช่าก่อน กรณีที่ตกลงไม่ได้ หรือผู้เช่าแจ้งความประสงค์ที่จะซ่อมให้ ทางร้านจะคงเงินประกันเครื่องไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับเครื่องคืน และตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล์ หรือข้อมูลอื่นใด ของลูกค้า จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะได้รับความคุ้มครอง ไม่มีการเปิดเผย หรือจำหน่ายจ่ายแจกให้กับบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยและ สิทธิ ของเจ้าของ ข้อมูล

วรวุฒิ  เชาว์ประดิษฐ์
โทร 081 984 4858
Email : chaopradit@gmail.com
ไลน์ไอดี : worawutch