สามทางวาย 45ํ 45ํ WYE

สามทาง ทีวาย HDPE


฿86.00


สามทาง ทีวาย  HDPE

สามทาง ที วาย
Size ชนิดท่อ
OD มม. PN 6.3 PN 10 PN16
63        126        191        274
75        180        270        383
90        257        286        553
110        551        814        869
125        704      1,047      1,515
140        881      1,310      1,900
160      1,154      1,711      2,525
180      1,886      2,820      4,137
200      2,335      3,457      5,132
226      2,948      4,495      6,484
250      3,608      5,529      7,996
280      4,535      6,922    10,025
315      5,728      8,452    12,690

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สามทาง ทีวาย HDPE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *