สามทางลด REDUCING TEE

สามทางลด REDUCING TEEสามทางลด REDUCING TEE

PN 6.3 PN 10
ขนาด รหัส ราคา รหัส ราคา
110×63 FSRT110063 454 FTRT110063 734
110×75 FSRT110075 498 FTRT110075 707
110×90 FSRT110090 462 FTRT110090 670
125×75 FSRT125075 664 FTRT125075 958
125×90 FSRT125090 627 FTRT125090 921
125×110 FSRT125110 574 FTRT125110 867
140×90 FSRT14090 766 FTRT14090 1,130
140×110 FSRT140110 722 FTRT140110 1,077
140×125 FSRT140125 710 FTRT140125 1,086
160×110 FSRT160110 825 FTRT160110 1,214
160×125 FSRT160125 838 FTRT160125 1,245
160×140 FSRT160140 822 FTRT160140 1,226
180×125 FSRT180125 1,408 FTRT180125 2,126
180×140 FSRT180140 1,346 FTRT180140 2,026
180×160 FSRT180160 1,262 FTRT180160 1,899
200×140 FSRT200140 1,714 FTRT200140 2,561
200×160 FSRT200160 1,636 FTRT200160 2,446
200×180 FSRT200180 1,538 FTRT200180 2,299
225×160 FSRT225160 1,982 FTRT225160 2,967
225×180 FSRT225180 2,021 FTRT225180 3,091
225×200 FSRT225200 1,931 FTRT225200 2,957
250×180 FSRT250180 2,633 FTRT250180 4,045
250×200 FSRT250200 2,515 FTRT250200 3,836
250×225 FSRT250225 2,369 FTRT250225 3,637
280×200 FSRT280200 3,140 FTRT280200 5,061
280×225 FSRT280225 2,993 FTRT280225 4,834
280×250 FSRT280250 2,981 FTRT280250 4,553
315×225 FSRT315225 4,050 FTRT315225 3,685
315×250 FSRT315250 4,030 FTRT315250 6,103
315×280 FSRT315280 3,804 FTRT315280 5,752
355×250 FSRT355250 6,385 FTRT355250 9,473
355×280 FSRT355280 6,151 FTRT355280 9,111
355×315 FSRT355315 5,856 FTRT355315 8,658
400×280 FSRT400280 8,040 FTRT400280 11,940
400×315 FSRT400315 7,752 FTRT400315 11,500
400×355 FSRT400355 7,387 FTRT400355 10,941

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สามทางลด REDUCING TEE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *