สามทางแบบเชื่อม

สามทางตรง EQUAL TEEสามทางตรง EQUAL TEE

PN 6.3    PN 10
ขนาด รหัส ราคา รหัส ราคา
110 FSET110063 460   FTET110010 694
125 FSET125063 588   FTET125010 902
140 FSET140063 738   FTET140010 1,129
160 FSET160063 833   FTET160010 1,235
180 FSET180063 1,286 FTET180010 1,928
200 FSET200063 1,597 FTET200010 2,364
225 FSET225063 2,016 FTET225010 3,074
250 FSET250063 2,467 FTET250010 3,781
280 FSET280063 3,001 FTET280010 4,733
315 FSET315063 3,917 FTET315010 5,984
355 FSET355063 6,199 FTET355010 9,249
400 FSET400063 7,857 FTET400010 11,735

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สามทางตรง EQUAL TEE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *