ข้อต่อลด REDUCING COUPLING

ข้อลด HDPEข้อลด HDPE

ข้อลด
Size ชนิดท่อ
OD มม. PN 6.3 PN 10 PN16
63×50          39          48          72
63×40          51          60          90
63×32          59          64          96
75×63          57          70         105
75×50          76          89         134
75×40          88          99         149
90×75          79          98         147
90×63         113         132         198
90×50         132         151         227
110×90         117         144         216
110×75         163         190         285
110×63         108          22         336
125×110         129         182         273
125×90         196         249         374
125×75         242         295         443
140×125         150         229         344
140×110         165         317         326
140×90         220         284         426
160×140         194         297         446
160×125         215         321         482
160×110         198         282         423
180×160         228         446         669
180×140         394         605         906
180×125         471         729      1,094
200×180         326         510         765
200×160         448         693      1,040
200×140         545         837      1,256
225×200         396         622         933
225×180         510         790      1,185
225×160         462         635         953
250×225         494         765      1,148
250×200         677      1,048      1,572
250×180         824      1,275      1,913
280×250         625         958      1,437
280×225         640      1,309      1,964
280×200         824      1,593      2,390
315×280         838      1,206      1,809
315×250      1,120      1,645      2,468
315×225      1,145      1,997      2,996

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ข้อลด HDPE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *