Monthly Archives: July 2018

ขาย LIbr ลิเธียมโบรไมด์ Lithium Bromide

ขายสารเคมี ลิเธียมโบรไมด์

ขาย LIbr ลิเธียมโบรไมด์ Lithium Bromide สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการ ซื้อ LIBR ลิเธียมโบรไมด์ Lithium Bromide เราก็มีให้บริการครับ ทั้งแบบน้ำ และแบบผงครับ ลิเธียมโบรไมด์ Lithium Bromide แบบผง ความเข้มข้น 99% ลิเธียมโบรไมด์ Lithium Bromide แบบน้ำความเข้มข้น 55% สำหรับงาน Absorption chiller ชิลเลอร์ สารเคมีเป็นเกรด Industrial สามารถใช้ในห้อง lab ได้ครับ จำหน่าย Lithium Chloride ลิเธียมคลอไรด์ Lithium Bromide ลิเธียมโบรไมด์ สำหรับท่านที่ประสบปัญหา Lithium Chloride ลิเธียมคลอไรด์ หรือLithium Bromide ลิเธียมโบรไมด์ รั่ว และต้องการเติม สามารถสอบถามเราได้ครับ บริการวนน้ำยา ล้างระบบ เติมสารละลายครับ ด้วยประสบการณ์การทำงาน พร้อมทีมวิศวกร จำหน่ายลิเธียม โบรไมด์ Lithium Bromide  Lithium Chloride ลิเธียมคลอไรด์ พร้อมอุปกรณ์อุตสาหกรรม Lithium Bromide LiBr CAS Number